Als vervolg op onze Maas Challenge hebben we dit jaar gekozen voor een heel andere opzet en voor een nieuwe naam: Terugmeldweekend 2020. De redenen hiervoor waren kortgezegd de tegenvallende resultaten van de Maas Challenge en de Coronacrisis.
Bij de Maas Challenge, die tijdens vier opeenvolgende jaren (2016, ’17, ’18 en ’19) werd gehouden op het traject aan de Maas bij Linden, zaten alle koppels naast elkaar met een onderlinge afstand van ongeveer 100 meter. De tegenvallende vangsten werden (voor een deel) verklaard uit het feit dat iedereen op een rijtje zat waardoor onze karpers dit traject mogelijk gingen mijden. Daarom werd besloten om dit jaar zoveel mogelijk verspreid te gaan vissen op het stuwvak Sambeek – Grave.
Doordat de Coronacrisis roet in het eten gooide hebben we besloten om iedere schijn te vermijden dat er sprake zou zijn van een wedstrijd of evenement. Omdat we toch graag het wel en wee van onze karpers wilden monitoren hebben we gekozen voor de nieuwe naam: Terugmeldweekend. Het weekend werd vastgezet op vrijdag 12 tot zondag 14 juni, maar indien gewenst kon al voor die tijd begonnen worden met vissen. Ook kon iedereen vooraf beginnen met voeren.

Na enig speurwerk en veel overleg hebben we tenslotte een aantal veelbelovende stekken / sectoren bepaald met ook enkele reservestekken. Deelnemers konden ook zelf een stek zoeken.

Voorafgaande aan het weekend hadden we via Willem Romeijn van Sportvisserij Nederland een grote hoeveelheid loodvervangers gekregen. Alle deelnemers kregen hiervan 3 stuks uitgereikt. Hartelijk dank hiervoor SVN! De deelnemers kregen ook een petje van ons SKP Nijmegen.

In totaal namen 30 karpervissers deel, verdeeld in koppels of drietallen. Er werd gevist op 9 stekken / sectoren. Het weer was warm en op zaterdag kwam er een korte maar hevige onweersstoring voorbij die op verschillende stekken voor de nodige (over)last zorgde, gelukkig zonder veel schade.

Resultaten
De resultaten waren wederom ronduit teleurstellend. Er werden slechts 2 karpers gevangen, één bij de stuw van Grave en één op de Paesplas bij Gennep. Er werden wel bijvangsten gedaan zoals de gebruikelijke windes en voorns maar ook bijzondere zoals een fraaie roofblei, een dikke zeelt, een snoek van 115 cm en een albino meerval (waar komt zo’n vis nou vandaan vraag je je af). We zijn nog in beraad over het toekennen van een aardigheidje voor de meest bijzondere vangst.

Hoe nu verder
Wij gaan door, dat staat vast. De vraag is alleen hoe. Tijdens en na het weekend werd er volop gespeculeerd over de oorzaak van de slechte vangsten: veel natuurlijk voedsel in het water, de tijd van het jaar, ook op andere wateren dan de Maas wordt slecht gevangen, de karper zit misschien nog vooral op de paaigebieden in de plassen, mogelijk is er veel karper meegenomen etc. Over dit laatste onderwerp, meenemen van karper / stroperij zal Rob binnenkort een stuk schrijven.

Bij navraag over de opzet van dit weekend waren de meningen grofweg in tweeën te verdelen. Een aantal mensen gaf aan deze opzet van het weekend prima te vinden en zou het mooi vinden als het volgend jaar op dezelfde manier gebeurt. Daartegenover gaf een aantal mensen ook aan weer terug te willen naar de oude opzet van met z’n allen op een rij. Hierbij werd vooral de gezelligheid genoemd, het tussentijdse bezoek aan de frietkar etc.We hebben daarom besloten om het

volgende voor te stellen:

  • Het weekend zal volgend jaar 2021 verplaatst worden naar eind september – begin oktober. Dit omdat iedereen het er over eens is dat dit een veel gunstiger periode is.
  • Het staat deelnemers vrij om met z’n allen op een rij te gaan zitten. Afhankelijk van het aantal belangstellenden hiervoor zullen wij een geschikt traject zoeken. We zullen ook ons best doen om de veelgenoemde frietkar ter plaatse te krijgen of een alternatief hiervoor te bedenken.
  • Het staat deelnemers ook vrij om op een aparte stek te gaan vissen, conform de opzet van dit jaar. Daarbij zijn ze geheel vrij om zelf een stek te zoeken, maar wij willen natuurlijk graag hierbij helpen.
    Dit idee zal voorgelegd worden aan de mensen die nog in de App-groep Terugkoppelweekend zitten maar zal ook op de meeting worden besproken die op 23 januari a.s. gepland staat, mits deze doorgaat i.v.m. Corona.
    We hebben ook al een nieuwe naam voor deze nieuwe opzet: ‘Op een rij en Vrij’

Peter, Rob en Huub