Het wedstrijdregelenment

(dit kan nog gewijzigd worden)
 • Deelname is alleen mogelijk door inschrijving en voldoen van het deelnamebedrag van 100 euro per koppel of 90 euro bij lidmaatschap voor 10 juni 2019.
 • Parkeren op de aangewezen plaatsen.
 • Honden zijn niet toegestaan op het wedstrijd traject 
 • Stekken worden vooraf uitgezet door de organisatie. Stekken beslaan een oeverlengte van min.75 meter. 
 • De steknummers worden door middel van loting op donderdag 013-6-2019 om 19.00 in Café Kanaalzicht te Heumen bekend gemaakt.
 • Deelnemers die hier niet bij aanwezig kunnen zijn worden per mail die avond op de hoogte gebracht.
 • Bij geen vangst van karper, worden de prijzen van de wedstrijd meegenomen in de verloting waarbij je steknummer je lotnummer is.
 • Vanaf 10.00 vrijdagmorgen (14-6-2019) kan men op het traject er mag gevist worden vanaf 15.00 uur, het is een open begin. Het eindsignaal is zondag 16-6-2019 om 11.00 in de ochtend. Prijsuitreiking rond 12.30 Café Kanaalzicht te Heumen.
 • Koppels mogen zelf hun plaats bepalen op de stekzone welke ze hebben geloot. Steknummer staat in het midden van de stek dat betekend dus men ongeveer 20 meter naar rechts of naar links mag uitwijken van het steknummer
 • Karpers tellen per koppel en mogen niet aan een andere deelnemer worden toegekend. De zwaarste karper is wel persoon gebonden.
 • Over de gelote stekken kan niet meer gediscussieerd worden, onderling ruilen met andere deelnemers is tot 1 uur na de loting toegestaan in overleg met de wedstrijdcommissie.
 • Deelnemers moeten in bezit zijn van een geldige vispas. Nachtvis ontheffing is niet nodig, hier is voor gezorgd.
 • Er mag met 2 hengels per persoon gevist worden, een derde hengel mag wel klaar staan maar er mogen maar twee lijnen per visser (4 per koppel) zich in het water bevinden.
 • Alleen kleine/normale tentjes in groen of camouflage kleuren zijn toegestaan.
 • Alle verdere wettelijke richtlijnen blijven van toepassing.
 • Alle gebruikelijke aassoorten zijn toegestaan, in geval van twijfel beslist de organisatie.
 • Voeren toegestaan maximale hoeveelheid 5 kilo per dag per koppel.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van een deugdelijke landingsnet en dito onthaak-mat.
 • Radiografische voerboten toegestaan binnen de (denkbeeldige) lijnen van de gelote stek. Opblaasboten of andere gelijksoortige vaartuigen verboden tijdens de wedstrijd (uitgezonderd de organisatie).
 • Elke hengel mag maar een lijn bevatten en een enkele haak, uitgezonderd kunstaas.
 • De grenzen van de stek moeten (met respect voor de deelnemende collega-vissers) in acht worden genomen. De grenzen van de stek zijn een denkbeeldige haakse lijn op de oever.
 • Alle aanwijzingen van leden van de organisatie dienen opgevolgd te worden.
 • Bij meningsverschillen, onsportief gedrag is uitsluiting van toepassing hierover beslist de organisatie.
 • Onder karper worden de volgende vissoorten verstaan: Schubkarper, Spiegelkarper en zijn schubvarianten, Graskarper, Grootkopkarper, Zilverkarper, Kroeskarper, Giebel, Kruiskarper.
 • Overmatig alcoholgebruik leidt tot diskwalificatie.
 • Het is verboden om grote hoeveelheden krib stenen (basalt keien) te verplaatsen en of de oevers te beschadigen.
 • De wedstrijd wordt gevist op gewicht. Iedere gevangen karper wordt zo snel mogelijk gewogen en geregistreerd door de aanwezige controleur(s). Bewaarzakken zijn toegestaan maar naar weging wordt naar eventueel fotograferen de   vis terug gezet Bij gelijk gewicht wordt de winnaar eerst bepaald door het aantal karpers die gevangen zijn, is dit ook gelijk volgt loting.
 • Na vangst dienen de controleurs direct te worden ingelicht. Indien dit in de nacht betreft wordt in goed overleg besloten wanneer de weging zal plaatsvinden. Melden via nummer controleur deze is uitgereikt via de begeleidende brief.
 • Deelnemers worden verondersteld bekend te zijn met dit reglement. Dit reglement geldt ook voor bezoekers, zij dienen ook de aanwijzingen van de controleurs op te volgen. Bij meningsverschillen beslist altijd de organisatie. 
 • Deelname is geheel op eigen risico de organisatie kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele materiële schade of lichamelijk letsel.• Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers, bij overtreding van bezoekers kan zelfs diskwalificatie van koppel tot gevolg hebben.• Bij niet doorgaan van de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden wordt er z.s.m. een andere datum gekozen voor de wedstrijd. Teruggave gelden is niet mogelijk i.v.m. gemaakte kosten.