Verslag Algemene Ledenvergadering SKP Nijmegen 8 maart 2024

Locatie: Café Kanaalzicht te Heumen

Aanwezig
Bestuursleden: Peter Samson, Rob Delgijer, Ruud Wagner, Patrick Jansen, Geert-Jan van Dreumel, Bram Wulterkens, Willem Peters, Marcel Vink en Huub van der Lee (verslag).
Leden: Jeroen Verhoef, Maarten de Kruijf. Rob van den Ing, Patrick Schoordijk, Michel Abee en Rob v.d. Bilt-Sip.
Afwezig met bericht: Sarinke Vreeman, Marcel Jacobs, Wim van Haren en Dick Hartman.

1. Opening
Voorzitter Peter Samson opent de vergadering.

2. Minuut stilte voor de overleden leden

3. Vaststellen rondvraag
Zie agendapunt 10.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Peter : Sinds enige tijd vindt er overleg plaats tussen de 4 hengelsportverenigingen van Nijmegen samen met de Rietvoorn te Elst. Het doel hiervan is om een gezamenlijk front te vormen richting politiek en de media. Dit omdat er vanuit verschillende kanten geprobeerd
wordt om de uitoefening van de hengelsport in te perken. Vanuit Sportvisserij Nederland is er om deze reden een functionaris aangesteld (Gert-Jan van Burken) om dit overleg te coördineren. Op regelmatige basis vindt overleg plaats, de eerstvolgende keer zal zijn in juni a.s.

Huub : Op 14 maart a.s. is er een bijeenkomst waarbij gebruikers van de Spiegelwaal zijn uitgenodigd. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Nijmegen i.s.m.
Rijkswaterstaat. Namens SKP Nijmegen zullen Rob en Huub acte de préséance geven.
Willem : Met betrekking tot de Beuningse Plas heeft Willem contact gehad met Frank Bosman (Federatie Midden Nederland). Deze laatste heeft namens SKP Nijmegen een brief geschreven aan gemeente Beuningen, o.a. over het uitzetten van karper.
Wat betreft de Geertjesgolf heeft Willem ook contact gehad met een wethouder van gemeente Beuningen.

5. Notulen ALV 11 maart 2023
Geen vragen of opmerkingen

6. Jaarverslag 2023
Geen vragen of opmerkingen

7. Financieel jaarverslag 2023, begroting 2024 en contributie 2025
Peter presenteert het verslag en licht e.e.a. toe. De financiële situatie ziet er gezond uit.
De contributie zal in 2025 € 32,- blijven.​

8. Verslag kascontrolecommissie.
Het onderzoek door Patrick Schoordijk en Michel Abee heeft geen afwijkingen van / binnen de begroting opgeleverd (“zelfs na lang zoeken”). Vandaar: “De kascontrolecommissie stelt voor om het hele bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid in 2023 gevoerd”.

9. Wijziging bestuur
Aftredend bestuurslid: Dick Hartman.
Verder geen wijzigingen.

10. Jaarprogramma 2024
- Meeting (later op deze avond)
- Terugmeldweekend nieuwe opzet 19-21 april; coördinatie Ruud
- Nationale Hengeldag 25 mei; coördinatie Rob en Huub
- Jeugd-ouderwedstrijd 16-17 augustus; coördinatie Willem
- Samen Vissen, datum / data nog te bepalen; coördinatie Willem en Huub
- Uitzettingen; nadere informatie volgt

11. Rondvraag
Vesten / truien / hoodies: iedereen koopt zelf het kledingstuk dat zijn of haar voorkeur heeft.
Meer info hierover mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, wenst de leden die blijven voor de meeting een prettige avond en iedereen een behouden thuiskomst. ​

 

Meeting SKP Nijmegen 9 maart 2024

Na de Algemene Ledenvergadering eerder op de avond was er plaats voor onze traditionele meeting.
Zoals altijd was de locatie café Kanaalzicht te Heumen.

De opkomst viel ditmaal een beetje tegen, er waren in totaal ruim 30 aanwezigen.
De inleiding werd verzorgd door Willem en Peter, waarbij deze laatste een overzicht gaf van onze
activiteiten door de jaren heen en de resultaten daarvan. Hij benadrukte meermaals het belang
hiervan voor het karpervisssen in de regio Nijmegen en het feit dat alle activiteiten op basis van
vrijwilligheid plaatsvinden. Het vinden van vrijwilligers is in de huidige tijd steeds moeilijker, maar we
moeten beseffen dat als niemand zijn vinger hiervoor opsteekt, het snel bergafwaarts zal gaan met de
karpervisserij.

Hierna was het tijd voor een drankje en werd nogmaals onze inmiddels landelijk bekende ‘Tussen de
Bruggen’ vertoond.
De hoofdgast van de avond was Dylan Harries, die bekend is van zijn YouTube Kanaal
Carpwithnoname. In een gesprek met Willem zette Dylan zijn ideeën over het karpervissen uiteen,
waarbij hij bijzondere aandacht besteedde aan visveiligheid en de systemen die hij in verband
daarmee gebruikt.

Voor een flink aantal sfeervolle en informatieve filmpjes kan iedereen terecht op het hierboven
genoemde YouTube kanaal Carpwithnoname. Een aanrader!
Hierna was er nog tijd voor een gezellige babbel en voor de liefhebbers nog en drankje, waarna
iedereen huiswaarts keerde.