SKP Karper Uitzetting Spiegelwaal Nijmegen

 

SKP Nijmegen uitzetting karper 2023

Zoals bekend is een van onze hoofddoelen het verbeteren van het karperbestand in de (openbare) wateren van Nijmegen en omstreken. Daarom zetten wij ieder jaar karper uit, in de meeste gevallen in samenwerking met de Federatie Midden Nederland.
Op zaterdag 4 november was het weer zover. Samen met de Federatie werden er in de Mookerplas 105 spiegelkarpers uitgezet en in de Spiegelwaal een mix van ruim 330 spiegel- en schubkarpers.
Zoals altijd werden alle spiegelkarpers individueel gefotografeerd. Dit in verband met latere herkenning bij terugvangst.
Verder werd er in de grindgaten bij Weurt in samenwerking met HSV de Duivelskolk een mix van 150 kg spiegel- en schubkarpers uitgezet.
Door de goede planning en voldoende vrijwilligers is alles weer heel soepel verlopen.
Tenslotte vond er op 25 november een uitzetting plaats door Federatie Zuidwest-Nederland. Locatie was de Maas nabij Linden. Bij deze uitzetting hebben enkelen van ons geassisteerd, waardoor ook hier alles op rolletjes is verlopen.

Het gaat de goede kant op!
Team SKP Nijmegen.

 

klik link voor video-opnamen 

2https://youtu.be/9LEavS-__ok4 november 2023