Beste leden,


Maandag 25-11 jl. waren wij uitgenodigd door de Federatie Midden om naar een vergadering van het Waterschap Rivierenland in Tiel te komen. Namens het SKP Nijmegen waren Peter Samson, Huub van der Lee en ondergetekende aanwezig, namens de federatie: Voorzitter Bennie van Til en Senior-beleidsmedewerker Frank Bosman en vele hengelsporters namens andere verenigingen. De inzet was om plaats te nemen op de publieke tribune als stil protest, tegen de wensen van de Partij van de Dieren die graag hebben dat het hele sportvissen door het waterschap verboden gaat worden, omdat onze sport volgens de PvdD niet meer van deze tijd is en wij de vissen veel leed door pijn en stress toebrengen.


Gelukkig werden ongeveer alle punten van Mevr. van der Kraan(PvdD) onderuitgehaald door Michiel de Raaf (wetenschapper van de partij Water Natuurlijk) en we kregen ook goede steun van Jan Opschoor (bestuurslid 50 Plus). Het punt waar over afspraken gemaakt kunnen worden is het invoeren van een algeheel loodverbod, hierover hebben wij als sportvissers allang een stap gezet.


Op ongeveer 30 vragen heeft de PvdD antwoord gehad en er bleef weinig over van al hun bezwaren, dus voor de sportvisserij in het algemeen een dikke overwinning en onze aanwezigheid werd geprezen door de voorzitter van de vergadering.
Het is van algemeen belang dat de PvdD geen overwinning hierin boekt, wat te denken van ongeveer 2 miljoen sportvissers die hun passie kwijt zouden raken en de economie en werkgelegenheid die hierdoor in gevaar komt. We praten wel over een jaaromzet van 700 miljoen en een werkgelegenheid van 3300 mensjaren.


Ik zal proberen hieronder het leed en de pijn van vissen volgens de PvdD te ontkrachten: De Neocortex, hersenstam en allerlei tussenliggende gebieden, waarbij de centraal gelegen Thalamus dient als schakelstation. De nocireceptoren vangen deze prikkels op en zetten de zenuwimpulsen in gang het elektrische signaal gaat via het ruggenmerg naar de hersenen, waar het brein ze van een betekenis voorziet. Tussen de prikkeldetectie en het gevoel of emotionele beleving zitten bij mensen vele schakels. Pijngedrag kan ook zonderpijngevoel zoals een mens zijn hand terugtrekt als hij zijn vingers verbrandt. Bewuste pijnervaringen zijn bij de mens in hoge mate afhankelijk van de Neocortex en zo’n structuur ontbreekt bij vissen.

Je zou dit kunnen samenvatten in een metafoor: Een karper heeft geen vleugels en kan dus nooit vliegen.

Een kabeljauw graast door de bodemflora en ontmoet wel een agressieve krabbenschaar en andere scherpe zaken, een karper kan zijn bek beschadigen aan mossels, een roofvis die zich verwond aan de stekels van prooivissen. Conclusie, ze trekken zich hier niets van aan en vertonen géén enkele reactie. Wetenschapper Helmut Segner zegt hierover: De afwezigheid van de Neocortex leidt tot de conclusie dat pijnreceptie bij vissen afwezig is en dat door het ontbreken van de benodigde hersendelen de vis niet in staat is, zijn pijn als lijden te ervaren.
Drogredenering: Als het vermogen om te leiden ontbreekt, wat is dan de grondslag voor de omgang met vissen? Dat we als samenleving regels afspreken over hoe we omgaan met dieren, lijkt me heel logisch. Maar laten we dit niet doen zoals de stellingen van de PvdD op basis van foutieve argumenten, die discussie is nu al vervuild door het idee dat vissenleed kunnen ervaren.


Wij als vereniging schenken veel aandacht in het welzijn van de vis, we geven (ook op lagere scholen) voorlichting hoe je een vis op een correcte manier behandeld en terugzet, zodat ze later nog eens gevangen kunnen worden. Bovendien is vissen juist voor kinderen een leuke en spannende manier om met de natuur in aanraking te komen!!

Namens het bestuur, Dick Hartman.